Tandläkartips


Det man kan göra på egen hand är att borsta tänderna två gånger dagligen och hålla rent mellan tänderna. Dock behövs mer än tandborstning för att minimera risken för försämrad munhälsa. Exempel kan vara hjälpmedel som tandstickor, mellanrumsborstar och tandtråd. Bra tandhälsa är mer än bara tänder. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa dig att skapa förutsättningar för en god munhälsa. Vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper om tänder och munhälsa. Har du funderingar kan du fråga din tandhygienist eller tandläkare vid nästa besök.


Det man kan göra på egen hand är att borsta tänderna två gånger dagligen och hålla rent mellan tänderna. Dock behövs mer än tandborstning för att minimera risken för försämrad munhälsa. Exempel kan vara hjälpmedel som tandstickor, mellanrumsborstar och tandtråd. Bra tandhälsa är mer än bara tänder. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa dig att skapa förutsättningar för en god munhälsa. Vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper om tänder och munhälsa. Har du funderingar kan du fråga din tandhygienist eller tandläkare vid nästa besök.