Tandvårdsförsäkringen

Sedan 1juli 2008 har vi ett nytt tandförsäkringssystem i Sverige. I stora drag innebär det att man får en allmän tandvårdspeng som är 150 kronor/år i åldrarna 30-74år. Mellan 20-29år och 75 år och uppåt utgår det 300 kronor. De utfaller den 1:a juli varje år och om man ej har utnyttjat pengen ligger den kvar ett år och man får alltså dubbel ersättning år två. När tandvårdspengen är utnyttjad betalar man sin tandvårdskostnad upp till 3000 kronor på en behandlings år. Därefter ersätter försäkringskassan 50 procent av kostnaden som överstiger 3000 kronor. De baserar sin ersättning på ett referenspris som regeringen har beslutat. Om klinikens pris överstiger referenspriset betalar du som patient mellanskillnaden. Om man kommer upp i 15000 kronor i tandvårdskostnader ersätts de överstigande kostnaderna med 85 procent utifrån referenspriset.
Om man vill läsa mer om detta kan man besöka försäkringskassans hemsida och läsa om tandvård.
www.forsakringskassan.se