Artur Bowgird

Legitimerad tandläkare tog examen 1984 Karolinska Institutet.
Sen dess arbetar som tandläkare.
Från 1987 har sin tandläkare klinik i Solna Stråket 3.
År 1999 tog han 5 poäng i implantatkirurgi. Sen dess jobbar han mycket med det.


Violetta

Tandsköterska arbetar hos oss från 2011.


Pia

Profylax tandsköterska tog examen 1988.
Har arbetat sen dess med förebyggande profylax.
Från år 1999 arbetar hos Artos Dental AB.